مرور

گالری

جاویدنیا، معاون دادستانی کل کشور اظهار کرد دستور قضایی فیلتر اینستاگرام (Instagram) در ایران صادر شده است. وی در خصوص آخرین وضعیت نسخه های غیررسمی تلگرام مانند هاتگرام و طلاگرام نیز توضیح داد. مدتی است زمزمه های فیلترینگ اینستاگرام (Instagram) در ایران بیشتر از همیشه به گوش می رسد. اخیرا برخی از…
ادامه مطلب ...