مرور برچسب

instagram

جاویدنیا، معاون دادستانی کل کشور اظهار کرد دستور قضایی فیلتر اینستاگرام (Instagram) در ایران صادر شده است. وی در خصوص آخرین وضعیت نسخه های غیررسمی تلگرام مانند هاتگرام و طلاگرام نیز توضیح داد. مدتی است زمزمه های فیلترینگ اینستاگرام (Instagram) در ایران بیشتر از همیشه به گوش می رسد. اخیرا برخی از…
ادامه مطلب ...