مرور برچسب

google translate

نسخه تحت وب مترجم گوگل (Google Translate) با زبان طراحی Material Design شرکت گوگل به روزرسانی شد. اگر هم اکنون به صفحه مترجم در سایت گوگل مراجعه کنید، تغییرات را می توانید مشاهده کنید. طراحی نسخه تحت وب مترجم گوگل (Google Translate) طی سالیان اخیر کم و بیش با تغییراتی همراه بوده است، اما اگر شما…
ادامه مطلب ...