مرور برچسب

لندرور (Land Rover)

یک شرکت تحقیقاتی فهرستی از 16 شرکت خودروسازی در جهان با بیشترین محبوبیت نزد مشتریان را به انتشار رسانده است. این شرکت ها با مصادیق مختلفی نظیر برخورد کارمندان و امکانات نمایندگی خودروسازها از سوی مشتریان امتیاز دریافت کرده اند. شرکت تحقیقاتی JD Power روز چهارشنبه فهرستی از 16 شرکت خودروسازی در جهان…
ادامه مطلب ...