مرور برچسب

عدم تولید ساندرو

پس از لغو فعالیت های رنو در ایران به علت پیروی از تحریم های آمریکا، برخی منابع از توقف تولید ساندرو و سایر خودروهای رنو در ایران به دلیل تامین نشدن قطعات خبر داده اند. در این مطلب قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم. مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان در خصوص توقف تولید ساندرو در ایران اظهار کرد پس…
ادامه مطلب ...